Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) informujemy, że została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza do obsługi dokumentów elektronicznych dostarczanych do naszej instytucji.

Dostęp do elektronicznej skrzynki podawczej przez serwis ePUAP

>>Przejdź do serwisu<<

Uwaga: W celu złożenia wniosku do naszego urzędu konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP, na którą należy się zalogować.

Przekazanie dokumentu możliwe jest poprzez wypenienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym.

2. Akceptowalne formaty załączników to:

  • DOC, RTF
  • XLS
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG
  • PDF
  • ZIP


3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.

4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Szukaj w tym dziale: