Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
Dostęp do danych nieudostępnionych

DOSTĘP DO DANYCH NIEUDOSTĘPNIONYCH

 

 

 

 

Zgodnie do art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i § 12 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67, poz. 619) informuje się, że udostępnianie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez:

 

 

 

1.  umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie, ul. Mickiewicza 1,

 

2.  udostępnianie dokumentów na pisemny wniosek, złożony w Sekretariacie Komendy (zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.).

 

Wypełniony wniosek można przesłać:

- drogą elektroniczną na adres e-mail: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

- lub listownie na adres:

 

 

 

Komenda Powiatowa PSP
w Brzozowie 36-200 Brzozów
ul. Mickiewicza 1

 

 

 

 

Nie jest wymagany wniosek w przypadku dokumentów, których udostępnienie może nastąpić niezwłocznie.

 

 

 
 

         

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3068
Wprowadzony przez: Bogdan BIEDKA
Data opublikowania: 2004-11-24 09:00:37
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-22 09:42:54 Tomasz Mielcarek
2007-05-01 16:44:38 Bogdan BIEDKA
2007-05-01 16:43:45 Bogdan BIEDKA
2007-05-01 16:42:10 Bogdan BIEDKA
2007-05-01 16:39:39 Bogdan BIEDKA
2004-11-24 12:32:05 Bogdan BIEDKA Przeniesiono informacje do nagłówka