Biuletyn Informacji Publicznej
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie
Obsługa strony

Instrukcja obsługi strony BIP KP PSP w Brzozowie

Stosowane skróty w stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie :

 

 1. BIP - oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),

   

 2. PSP oznacza Państwowa Straż Pożarna,

   

 3. KP PSP – oznacza Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

   

 4. Podmiot - oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie.

   

 5. Strona podmiotowa oznacza stronę BIP KP PSP w Brzozowie

   

MENU
Podstawą do wyszukiwania i pozyskiwania informacji zawartych w BIP KP PSP w Brzozowie , jest menu główne. Wyświetlane jest ono na każdej stronie serwisu w lewym panelu ekranu. Menu zawiera wykaz grup tematycznych, w które są zestawione informacje publiczne udostępnione w BIP.
Link menu o tytule "Dane nie udostępnione" - zawiera informacje dotyczące sposobu dostępu do informacji publicznych będących w posiadaniu podmiotu i nie udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej,
Link menu o tytule "Redakcja strony" - zawiera dane określające tożsamość osób, które wytworzyły informację lub zmieniły jej treść oraz tożsamość osoby, która wprowadziła informację do Biuletynu Informacji Publicznej.

Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie już niedługo będzie również możliwy poprzez stronę główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL - www.bip.gov.pl, której adres znajduje się na pasku informacyjnym w lewym górnym rogu każdej strony podmiotowej.

 

INFORMACJE O DOKUMENCIE
Ilość wyświetleń: 3564
Wprowadzony przez: Bogdan BIEDKA
Data opublikowania: 2004-12-01 13:22:30
LISTA POPRZEDNICH WERSJI
Lista poprzednich wersji:
   
Data zmiany Redaktor Opis zmiany
2017-02-22 09:41:37 Tomasz Mielcarek
2004-12-27 08:23:54 Bogdan BIEDKA Zmiany w nazwach linków (wytłuszczenie)
2004-12-01 13:29:11 Bogdan BIEDKA poprawa błędów literowych